WBTR

Wet Bestuur en Toezicht Rechts­personen

Vanaf 1 juli 2021 moeten verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Volleybal vereniging Vonk voldoet per 1 juli 2021 aan de eisen van de WBTR.

In de onderstaande download is te lezen wat het bestuur van Vonk eraan doet om een goed bestuur te vormen.

Vragen? Stel ze gerust aan voorzitter@volleybalvonk.nl