COVID-19

Beste Volleyballers/ Ouders/ Coaches/ Trainers/ Bezoekers,

I.v.m. nieuwe maatregelen zijn tot en met 19 januari 2021 zijn alle trainingen opgeschort!

UPDATE N.A.V. NIEUW AANGEKONDIGDE MAATREGELEN OVERHEID

Het zijn onzekere tijden. Wat we nu met elkaar afspreken kan volgende week weer achterhaald zijn. Toch hebben wij, als bestuur, een protocol opgesteld om op deze wijze te voldoen aan de eisen die landelijk worden gesteld. Daarnaast volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Het protocol is dan ook niet bedoeld om over te discussiëren. Naast dit protocol vinden wij als bestuur dat we verenigingsbreed de verantwoordelijkheid moeten dragen om er voor te zorgen dat we de richtlijnen zoals hier onder worden beschreven, nastreven.

Houden we ons hier niet aan, dan heeft de gemeente de bevoegdheid om de vereniging beperkingen op te leggen.

Nogmaals, dit is het beleid van Vonk! Het is best mogelijk dat andere verenigingen het anders aanpakken. Wij vragen hier wat coulance in van jullie, niemand heeft de wijsheid in pacht m.b.t. deze pandemie.

Het protocol hebben wij in vier categorieën opgesplitst. Maar allereerst willen we benadrukken:

Bij klachten zoals hoesten, verkoudheid en verhoging, blijf thuis!

Seniorenvolleybal

Per 15 oktober is door het bestuur besloten dat de senioren en recreanten tot later orde niet kunnen trainen. De jeugd kan wel blijven trainen. voorwaarden hiervoor zijn:

 • Kinderen en jeugd die vallen onder jeugdcompetities zijn uitgezonderd van groepjes
  van vier en maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • Iemand die 18 jaar is en in de jeugdcompetitie is ingedeeld mag dus wel blijven
  trainen met zijn/haar team.
 • Na afloop van de training geldt wel het maximum van vier voor de groepsgrootte voor
  jeugd van 13 jaar en ouder.

Mondkapjes

Vonk neemt het advies van de overheid m.b.t. het dragen van mondkapjes over. Dit wil zeggen:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal.
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst op en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.

Meer informatie is te vinden op de website van de Nevobo.

Trainingen

Voor trainingen gelden de volgende regels:

 • Je dient je van te voren aan te melden op de training en je geeft aan dat je geen klachten hebt.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Voorkom schreeuwen en zingen in de zaal.
 • Hou buiten de trainingen om 1,5 meter afstand tot elkaar. (13 jaar en ouder)
 • Hou tijdens de training 1,5 afstand tot de trainer.
 • Na de training wacht het team wat klaar is met trainen op het achterste veld totdat het team dat nog moet trainen in de zaal is. Dit om drukte bij de kleedkamers te voorkomen.
 • Geen toeschouwers op de tribune.
 • Volg de looproutes in de Drostenhal.
 • Niet met gewone schoenen door de zaal lopen!
 • De kleedkamers zijn gesloten.
 • De douches zijn gesloten.
 • De kantine is gesloten.

Tot slot

Verder verwachten wij dat iedereen op de hoogte is van de landelijke maatregelen, voor meer informatie verwijzen we jullie door naar:

https://nocnsf.nl/sportprotocol

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Protocol indoor volleybal

(Dit is een levend protocol en is aan verandering onderhevig. Hou dit protocol nauwlettend in de gaten en raadpleeg het protocol voordat je naar de Drostenhal afreist! In de Drostenhal kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen om de richtlijnen van de overheid na te leven.)