COVID-19

Beste Volleyballers/ Ouders/ Coaches/ Trainers/ Bezoekers,

Het zijn onzekere tijden. Wat we nu met elkaar afspreken kan volgende week weer achterhaald zijn. Toch hebben wij, als bestuur, een protocol opgesteld om op deze wijze te voldoen aan de eisen die landelijk worden gesteld. Daarnaast volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Het protocol is dan ook niet bedoeld om over te discussiëren. Naast dit protocol vinden wij als bestuur dat we verenigingsbreed de verantwoordelijkheid moeten dragen om er voor te zorgen dat we de richtlijnen zoals hier onder worden beschreven, nastreven.

Houden we ons hier niet aan, dan heeft de gemeente de bevoegdheid om de vereniging beperkingen op te leggen.

Nogmaals, dit is het beleid van Vonk! Het is best mogelijk dat andere verenigingen het anders aanpakken. Wij vragen hier wat coulance in van jullie, niemand heeft de wijsheid in pacht m.b.t. deze pandemie.

Het protocol hebben wij in drie categorieën opgesplitst. Maar allereerst willen we benadrukken:

Bij klachten zoals hoesten, verkoudheid en verhoging, blijf thuis!

Trainingen

Voor trainingen gelden de volgende regels:

 • Je dient je van te voren aan te melden op de training en je geeft aan dat je geen klachten hebt.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Voorkom schreeuwen en zingen in de zaal.
 • Hou buiten de trainingen om 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Hou tijdens de training 1,5 afstand tot de trainer.
 • Na de training wacht het team wat klaar is met trainen op het achterste veld totdat het team dat nog moet trainen in de zaal is. Dit om drukte bij de kleedkamers te voorkomen.
 • Geen toeschouwers op de tribune.
 • Douchen is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, je kunt er ook voor kiezen om dit thuis te doen.
 • Volg de looproutes in de Drostenhal.
 • Niet met gewone schoenen door de zaal lopen!
 • Is de kleedkamer vol? Dan wacht je even.
 • De horeca valt onder de richtlijnen van de Swanenburg.

Wedstrijddagen

Bij binnenkomst dient iedereen zijn/haar handen te desinfecteren en een aanwezigheidformulier in te vullen. Volg de looproutes en loop direct door naar jouw doel. Dat kan zijn de tribune, kleedkamers of kantine.

Denk ook aan de 1,5 meter afstand op de trappen en op de tribune!

Coaches/Begeleiders

Gelijk bij binnenkomst van de Drostemhal melden bij de wedstrijdleiding. De coach dient bij de wedstrijdleiding een formulier te ondertekenen met naam en telefoonnummer en dient een gezondheidscheck te overhandigen via een paraaf dat de spelers van zijn/ haar team geen klachten hebben.

Spelers

Naast de regels beschreven in het protocol indoor volleybal willen wij graag de volgende punten benadrukken:

 • Hou buiten het speelveld ten alle tijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Kom in je wedstrijdkleding en douche bij voorkeur thuis. Zo voorkomen we drukte in de kleedkamers. Is de kleedkamer vol? Dan wacht je even.
 • Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen.
 • Ben je klaar met al je wedstrijden mag je niet blijven in de hal/tribune. Dan ga je naar huis of naar de kantine want dan val je onder de toeschouwers.
 • Uitspelende teams maximaal 45 minuten vantevoren aanwezig.

Toeschouwers  

In principe mogen er in de hal 100 toeschouwers zijn zonder gezondheidscheck vooraf. Spelers en trainer of coach worden hierin niet meegeteld. Het is onze verantwoordelijkheid om dit te kunnen waarborgen en wij moeten dit als vereniging kunnen aantonen.

Hoe gaan we dit doen?

Er komt een emmer met 100 muntjes bij de ingang. Bij het betreden van de sporthal neemt iedere toeschouwer een muntje uit de emmer. Wanneer de muntjes op zijn, mag je niet in de sporthal komen. Er zijn dan 100 toeschouwers. Toeschouwers die de sporthal verlaten, leveren hun muntje weer in.

Hoeveel toeschouwers mogen er in de Drostenhal komen?

 • Iedere thuis spelende speler mag 1 toeschouwer meebrengen.
 • Per 3 uit spelende spelers is 1 toeschouwer welkom.

Tot slot

Verder verwachten wij dat iedereen op de hoogte is van de landelijke maatregelen, voor meer informatie verwijzen we jullie door naar:

https://nocnsf.nl/sportprotocol

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Protocol indoor volleybal

Ondanks deze maatregelen hopen we op een hele sportieve en vooral gezellige dag waar het plezier van Volleybal voorop komt te staan!

(Dit is een levend protocol en is aan verandering onderhevig. Hou dit protocol nauwlettend in de gaten en raadpleeg het protocol voordat je naar de Drostenhal afreist! In de Drostenhal kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen om de richtlijnen van de overheid na te leven.)