UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Beste leden. Normaliter zijn jullie van ons gewend dat de ALV plaats vindt in november. Destijds hebben wij het uitgesteld i.v.m. de restricties m.b.t. Corona. Aangezien wij verwachten dat de restricties m.b.t. bijeenkomsten van grote groepen mensen nog niet snel zal versoepelen hebben wij besloten over te gaan tot een digitale ALV.

De digitale ALV zal plaats vinden op:

Woensdag 3 maart 2021 om 20:30

Hoe gaat dit in zijn werking?

Alle leden vanaf 18 jaar en ouder mogen deelnemen aan de vergadering. Om deel te nemen aan de vergadering dien jij je vooraf aan te melden via secretaris@volleybalvonk.nl.

Na de aanmelding krijgt je via de e-mail informatie hoe je de vergadering digitaal kunt bijwonen. Om de vergadering zo soepel mogelijk te laten verlopen willen wij jullie ook verzoeken om vragen voor de vergadering per e-mail (secretaris@volleybalvonk.nl) naar ons toe te sturen. Deze vragen zullen wij tijdens de vergadering beantwoorden.

Agenda/Notulen/Financiële stukken

De agenda voor de ALV is hier te vinden op de website onder het kopje downloads. De notulen van de voorgaande ALV en de jaarverslagen van de Secretaris, Wedstrijdleiding en Technische commissie is op aanvraag na 28 februari beschikbaar bij onze secretaris.

De ALV zal anders zijn dan jullie gewend zijn. Het kopje aftredende bestuursleden/commissieleden zullen wij op een ander tijdstip laten plaats vinden.

De financiële stukken zijn op afspraak in te zien bij onze penningmeester. Dit kan op woensdag 24 en donderdag 25 februari vanaf 19:00 in de Drostenhal. Je dient hiervoor wel een afspraak te maken bij onze penningmeester. Dit kan via penningmeester@volleybalvonk.nl. Na aanmelding krijgt je een uitnodiging voor een tijdstip waarop u de stukken in kunt zien en vragen kunt stellen. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de corona richtlijnen en maatregelen.

Vragen

Heb je vragen? Stel ze dan gerust. Dat kan via voorzitter@volleybalvonk.nl.

Met vriendelijke groet

Het bestuur